Förbereder PDF från jpg, tiff, png-bild

Skapa PDF: Jpg, tiff, png bildstorlek.

När ska man använda det?


Om vi ​​vill använda foto för att förbereda utskrivbar PDF försedd med utfalls- och skärmärken, medan storleken på bilden inte är proportionell mot PDF-storleken.


Vilken del av PDF påverkas av det?

PDF-filen består av en bild och skärmärkena.Vad ska man titta efter?
Viktiga texter, bilder, logotyper bör inte placeras för nära kanterna på trimningen.
Hur man använder det?


Förbereder utskrivbar PDF från jpg, png, tiff-bilder
Utbyte av mått: längd bredd. Markeringsramen roterar 90 grader.
Inställning av en del av bilden. En yta som är proportionell mot storleken som anges på föregående sida kan ställas in.
PDF - Val av bilddel