Vad visar det?


PDF-filen innehåller svarta bokstäver och grafik som är felaktiga ur utskriftssynpunkt.


Hur ska man tolka resultatet?
PDF-filen innehåller en svart bokstav eller grafik som inte är 100 % svart, utan gjord av en blandning av 4 färger.

PDF 100 % svart typsnitt eller grafikfel.

Vad betyder varningen?
Kontrollerar 4-färgssvart teckensnitt
Vid utskrift kanske dessa bokstäver eller grafik inte har snygga konturer. Textens läsbarhet försämras.
Inte 100 % svart text.
Följande omvandlare korrigerar felet om alla fyra färgerna är mellan 50-100 %.
Om bokstaven eller grafiken ingår som bild i PDF:en kan felet inte rättas till.
Hur skulle problemet kunna lösas?
Konverterar 4-färgs cmyk-teckensnitt till 100 % svart.
cmyk svart typsnitt, 100 % svart typsnitt