Separera sidor i PDF
Hur man använder det?

Spara sidor från PDF.

När ska man använda det?


Om vi ​​vill spara, separera sidor från PDF


Vilken del av PDF påverkas av det?

PDF:en förblir i samma form, bara sidnumret ändras.

Vad ska man titta efter?
Flera sidor kan också väljas för att spara.
Val av sida för att spara eller ta tillbaka valet. Mer än en sida kan också väljas. Den återstående delen kan laddas ner, eller ytterligare operationer kan göras på den.
Att välja sidor
Sparar valda sidor till separat fil.
Spara PDF-sidor till separat fil.