Slå ihop PDF-lager.

När ska man använda det?
Om du vill kombinera lager som finns kvar efter att du skapat PDF.


Vilken del av PDF påverkas av det?
Ändring sker i innehållet i PDF.


Vad ska man titta efter?
Skikten slås samman till ett enda lager under konverteringen. Det är viktigt att göra en kontroll efter konvertering.
Slå ihop PDF-lager