Vad visar det?


Beskrivning av PDF-teckensnitt finns i PDF:en.


Hur ska man tolka resultatet?
Visar listan över icke-inbäddade teckensnitt.

PDF: Kontrollera inbäddade bokstäver.

Vad betyder varningen?
Kontrollera teckensnitten i PDF
Om teckensnittsbeskrivningen inte finns i PDF:en kan främmande tecken ersätta originaltexten när den skrivs ut.
Ej inbäddat typsnitt i PDF:en
Tyvärr kan problemet bara åtgärdas på en maskin där den saknade teckensnittstypen är tillgänglig.
Hur skulle problemet kunna lösas?