PDF-färgrymdskontroll.

Vad visar det?


Returnerar färgrymden för element som finns i PDF och indikerar eventuellt problem.


Hur ska man tolka resultatet?

När det gäller utskrift innehåller PDF:en tre viktiga delar:
1. Bilder
2. Vektorgrafikelement
3. Textdelar visas med typsnitt och inte som bilder i PDF.
Alla tre element har färgrymder: RGB, CMYK, Grå eller någon distinkt färg.
Vad betyder varningen?
TGB cmyk färgrymd
Rgb-cmyk konvertering.
Rgb cmyk färgrymd.
Konvertering av PDF-färgrymd.
Rgb-färgrymden finns i PDF, som kommer att konverteras till cmyk även av tryckeriet innan tryckning.
Hur skulle problemet kunna lösas?
Rgb-färgrymden kan konverteras med följande konverterare: