Trimma PDF till storlek
Hur man använder det?

PDF-beskärning, storleksändring.

När ska man använda det?


Om du behöver en del av PDF:en, klipp ut och konvertera den onödiga delen.


Vilken del av PDF påverkas av det?

Färgrymden för PDF ändras inte, bara dimensionerna ändras.

Vad ska man titta efter?
Tillräckligt med del bör finnas kvar efter trimning för att förbereda PDF-utfall.
Välj storlek manuellt eller genom att ange ett värde:
PDF-utfall, beskärning till storlek.
Ange grödans storlek.
Manuell
Ange det korrekta värdet
Ställ in det valda området till mitten.
Ställer in det valda området till mitten