Ökar, minskar storleken på PDF.
Hur man använder det?

PDF-förminskning, förstoring.

När ska man använda det?


Om storleken på PDF inte överensstämmer med den slutliga storleken.


Vilken del av PDF påverkas av det?

Färgrymden för PDF ändras inte, bara dimensionerna ändras. Den kommer att få skörstorlek och skärmärken.

Vad ska man titta efter?
Den kan också förminskas eller förstoras beroende på snittstorleken.
Ställ in storleken efter grödans storlek. Den här ikonen visas bara om PDF-filen har beskärningsstorlek.
Ändra storleken på PDF-filen efter beskärningsstorlek.
Ändra storleken på PDF.
Ändring av storlek som inte står i proportion till originalstorleken.
Ändra storleken i proportion till originalstorleken.
Ställ in storleken inte efter grödans storlek. Den här ikonen visas bara om PDF-filen har beskärningsstorlek
De slutliga måtten kommer inte att vara proportionella mot den ursprungliga storleken.
De slutliga måtten kommer att vara proportionella mot den ursprungliga storleken.