PDF Kontrollera lager.

Vad visar det?


Den visar antalet lager som finns i PDF-filen, som användes av förberedelseprocessen under redigeringen. De kombinerades inte när PDF-filen skapades.


Hur ska man tolka resultatet?

Till exempel om resultatet är 6:2. Det betyder att PDF:en innehåller en yta med 6 lager och en yta med 2 lager.
Vad betyder varningen?
Redigeringsskikten kan orsaka problem eller fel när dokumentet bearbetas i tryckeriet.
Hur skulle problemet kunna lösas?
Skikten kan kombineras med en enkel konvertering.