PDF: Isolerade färger, pantonkontroll.

Vad visar det?


Namn på separerade färger finns i PDF:en. Även tillhörande färg vid Pantone.


Hur ska man tolka resultatet?

Om du önskar att tryckeriet hanterar de separerade färgerna individuellt, behövs ingen åtgärd.
Vad betyder varningen?
PDF: Panton färgkontroll.
Konvertera Pantone-färg till cmyk-färgrymd
Separerade färger i PDF:en
Om det inte är nödvändigt att hantera eller skriva ut färger individuellt, är konvertering nödvändig till CMYK-färgrymd.
Hur skulle problemet kunna lösas?
De separerade färgerna kan konverteras med omvandlaren som visas nedan.
Denna konvertering måste göras innan PDF-utfallningen skapas.