Vad visar det?


Färgprofil eller profiler som finns i PDF.


Hur ska man tolka resultatet?
Om ICC-profilen är CMYK är färgrymden korrekt. Det betyder inte att ICC-profiltypen också är korrekt.

ICC-färgprofil inbäddad i PDF.

Vad betyder varningen?
ICC-färgprofil för PDF
PDF innehåller icc färgprofil.
De flesta skrivare använder inte färgprofilen som bifogas PDF:en. Om du inte har tillräckligt med kunskap om färgprofiler kan den tas bort från PDF:en eftersom den bara ökar storleken på PDF:en.
Hur skulle problemet kunna lösas?
Omvandlarna som nämns nedan kan ta bort Icc-färgprofilen från PDF:en.
Ta bort färgprofil från PDF.
Ta bort färgprofil från PDF.