Ställa in typen av utfall

När ska man använda det?


Om vi ​​vill förbereda en utskrivbar PDF med utfall försedd med skärmärken. Justera typen av PDF-bleed.


Vilken del av PDF påverkas av det?

PDF-filen består av en bild och skärmärkena.Vad ska man titta efter?
Viktiga texter, bilder, logotyper bör inte placeras för nära kanterna på trimningen.
Justera grafik och storlek på PDF-utfall:

3 mm PDF-utfall Alla de fyra första valknapparna skapar 3 mm PDF-utfall. Skillnaden ligger bara i typen av grafik för PDF-utfallningen. Skillnaden kan inte ses ibland.

0 mm: Den beskurna storleken på PDF är identisk med dokumentet, det finns ingen utfall och det finns ingen plusvit ram.

5, 8, 10 mm vit ram: det är också möjligt att etablera plus vit ram inom den beskurna storleken.
Hur man använder det?


Framifrån av dokumentet utan PDF-utfall.
PDF med utfall och skärmärke
PDF utan utfall
PDF med skärmärke, 3 mm utfall.
PDF med 5 mm vit ram och skärmärken.
PDF med 8 mm vit ram och skärmärken.
PDF med 10 mm vit ram och skärmärken.
3 mm PDF-utfall
3 mm PDF-utfall
3 mm PDF-utfall
3 mm PDF-utfall
Det finns ingen PDF-utfall
5 mm vit ram.
8 mm vit ram.
10 mm vit ram.
Skörstorlek med skärmärken.