Ta bort PDF-sidor
Hur man använder det?

Ta bort sidor från PDF.

När ska man använda det?


Om vi ​​vill ta bort sidor från PDF:en.


Vilken del av PDF påverkas av det?

PDF:en förblir i samma form, bara sidnumret ändras.

Vad ska man titta efter?
Mer än en sida kan väljas samtidigt för borttagning.
Välja sidor för att radera eller dra tillbaka valet. Fler sidor kan väljas. Den återstående delen kan laddas ner, eller ytterligare operationer kan utföras på den.
Tar bort sidan
Val av PDF-sida
Tar bort
Ändring av PDF-sidor