Príprava PDF z obrázkov jpg, tiff, png

Vytváranie PDF: veľkosť obrázka Jpg, tiff, png.

Kedy ho použiť?


Ak chceme použiť fotografiu na prípravu tlačiteľného PDF, vybaveného spadávkou a orezovými značkami, pričom veľkosť obrázka nie je úmerná veľkosti PDF.


Ktorá časť PDF je ovplyvnená?

PDF sa bude skladať z obrázka a orezových značiek.Na čo si dať pozor?
Dôležité texty, obrázky, logá by nemali byť umiestnené príliš blízko okrajov lemu.
Ako sa to používa?


Príprava tlačených PDF z obrázkov jpg, png, tiff
Výmenné rozmery: dĺžka šírka. Rámik výberu sa otočí o 90 stupňov.
Nastavenie časti obrazu. Je možné nastaviť povrch úmerný veľkosti špecifikovanej na predchádzajúcej strane.
PDF - Výber časti obrázka