Zväčšenie, zmenšenie veľkosti PDF.
Ako sa to používa?

PDF zmenšenie, zväčšenie.

Kedy ho použiť?


Ak sa veľkosť PDF nezhoduje s konečnou veľkosťou.


Ktorá časť PDF je ovplyvnená?

Farebný priestor PDF sa nemení, menia sa iba rozmery. Získa veľkosť orezania a značky orezania.

Na čo si dať pozor?
Môže sa tiež zmenšiť alebo zväčšiť podľa veľkosti rezu.
Nastavenie veľkosti podľa veľkosti orezania. Táto ikona sa zobrazí iba vtedy, ak má PDF veľkosť orezania.
Úprava veľkosti PDF podľa veľkosti orezania.
Úprava veľkosti PDF.
Úprava veľkosti nie je v pomere k pôvodnej veľkosti.
Úprava veľkosti v pomere k pôvodnej veľkosti.
Nastavenie veľkosti nie podľa veľkosti orezania. Táto ikona sa zobrazí iba vtedy, ak má PDF veľkosť orezania
Konečné rozmery nebudú úmerné pôvodnej veľkosti.
Konečné rozmery budú úmerné pôvodnej veľkosti.