Čo to ukazuje?


Popis fontov PDF nájdete v PDF.


Ako interpretovať výsledok?
Zobrazuje zoznam nevložených písiem.

PDF: Skontrolujte vložené písmená.

Čo znamená varovanie?
Kontrola fontov PDF
Ak popis písma nie je v PDF, pri tlači môžu byť pôvodné znaky nahradené cudzími znakmi.
Nevložené písmo v PDF
Bohužiaľ, problém je možné opraviť iba na počítači, na ktorom je dostupný chýbajúci typ písma.
Ako by sa dal problém vyriešiť?