Ovládanie farebného priestoru PDF.

Čo to ukazuje?


Vráti farebný priestor prvkov nájdených v PDF a indikuje problém, ak existuje.


Ako interpretovať výsledok?

Pokiaľ ide o tlač, PDF obsahuje tri dôležité prvky:
1. Obrázky
2. Prvky vektorovej grafiky
3. Textové časti sú zobrazené s typmi písma a nie ako obrázky v PDF.
Všetky tri prvky majú farebné priestory: RGB, CMYK, šedá alebo niektoré odlišné farby.
Čo znamená varovanie?
Farebný priestor TGB cmyk
Konverzia Rgb-cmyk.
Farebný priestor Rgb cmyk.
Konverzia farebného priestoru PDF.
Farebný priestor Rgb sa nachádza vo formáte PDF, ktorý tlačiareň pred tlačou prevedie na cmyk.
Ako by sa dal problém vyriešiť?
Farebný priestor rgb je možné previesť pomocou nasledujúceho prevodníka: