Orezanie PDF na veľkosť
Ako sa to používa?

Orezanie PDF, zmena veľkosti.

Kedy ho použiť?


Ak potrebujete časť PDF, vystrihnite a preveďte nepotrebnú časť.


Ktorá časť PDF je ovplyvnená?

Farebný priestor PDF sa nemení, menia sa iba rozmery.

Na čo si dať pozor?
Po orezaní by mala zostať dostatočná časť na prípravu spadávky PDF.
Ručný výber veľkosti alebo zadaním hodnoty:
Spadávka PDF, orezanie na veľkosť.
Určenie veľkosti orezania.
Manuál
Určenie presnej hodnoty
Nastavenie vybranej oblasti do stredu.
Nastaví vybratú oblasť do stredu