Čo to ukazuje?


Zobrazuje kvalitu obrázkov nájdených v PDF v dpi.


Ako interpretovať výsledok?

kvalita obrazu:
nad 300 dpi: vhodné
250 – 300 dpi: dobré
150 – 200 dpi: priemerné
75 – 150 dpi: low
1 – 75: nesprávne

Rozlíšenie obrázkov

Čo znamená varovanie?
Rozlíšenie obrazu v dpi
Obrázok, kvalita, dpi
Obrázky s rozlíšením pod 300 dpi sa môžu nachádzať v PDF, čo nie je vhodné z hľadiska tlače.
Ako by sa dal problém vyriešiť?
Úpravou dokumentu.
Bohužiaľ, problém sa dá vyriešiť iba výmenou obrázka alebo zmenšením veľkosti obrázkov.