Čo to ukazuje?


Farebný profil alebo profily, ktoré možno nájsť v PDF.


Ako interpretovať výsledok?
Ak je profil ICC CMYK, farebný priestor je správny. Neznamená to, že aj typ profilu ICC je správny.

ICC farebný profil vložený do PDF.

Čo znamená varovanie?
ICC farebný profil PDF
PDF obsahuje farebný profil icc.
Väčšina tlačiarní nepoužíva farebný profil pripojený k PDF. Ak nemáte dostatočné znalosti o farebných profiloch, môžete ich z PDF odstrániť, pretože to iba zväčší veľkosť PDF.
Ako by sa dal problém vyriešiť?
Nižšie uvedené konvertory dokážu z PDF odstrániť farebný profil Icc.
Odstránenie farebného profilu z PDF.
Odstránenie farebného profilu z PDF.