Kontrola rozlíšenia obrazu - prevodník dpi pixelov mm.

Pomocou tohto malého programu skontrolujte, či je rozlíšenie obrázka vhodné na spracovanie tlače. Jpg, tiff, png, bmp.

pixely - mm : Ak vieme, aký veľký obrázok chceme, dostaneme požadovanú veľkosť obrázka v pixeloch.
Veľkosť v mm.
× alebo

Rozhodnutie :
dpi (rozlíšenie potrebné na spracovanie tlače: 300 dpi).Požadované pixely pre vyššie uvedené hodnoty:
× pixel

mm - pixel: Ak máme fotografiu, môžeme pomocou pixelov zistiť, akú veľkú dostaneme pri rozlíšení 300 dpi.

Veľkosť obrázka v pixeloch:
×

Rozhodnutie :
dpi (rozlíšenie potrebné na spracovanie tlače: 300 dpi).Veľkosť v mm pre uvedené rozlíšenie:
× mm
Upozorňujeme, že správne rozlíšenie nie je rovnaké ako kvalita fotografie!