Oddeľovanie strán PDF
Ako sa to používa?

Uložiť stránky z PDF.

Kedy ho použiť?


Ak chceme uložiť, oddeľte strany od PDF


Ktorá časť PDF je ovplyvnená?

PDF zostáva v rovnakej forme, mení sa iba číslo strany.

Na čo si dať pozor?
Na uloženie je možné vybrať aj viacero strán.
Výber stránky na uloženie alebo zrušenie výberu. Je možné vybrať aj viac strán. Zostávajúcu časť je možné stiahnuť alebo na nej vykonávať ďalšie operácie.
Výber stránok
Uloženie vybraných stránok do samostatného súboru.
Ukladanie stránok PDF do samostatného súboru.