Čo to ukazuje?


Súbor PDF obsahuje čierne písmená a grafiku, ktoré sú nesprávne z hľadiska tlače.


Ako interpretovať výsledok?
PDF obsahuje čierne písmeno alebo grafiku, ktorá nie je 100% čierna, ale je vyrobená zo zmesi 4 farieb.

PDF 100% čierne písmo alebo chyba grafiky.

Čo znamená varovanie?
Kontrola 4-farebného čierneho písma
Pri tlači nemusia mať tieto písmená alebo grafika pekné obrysy. Zhoršuje sa čitateľnosť textu.
Nie je to 100% čierny text.
Nasledujúci prevodník opravuje chybu, ak sú všetky štyri farby medzi 50-100%.
Ak je písmeno alebo grafika súčasťou súboru PDF ako obrázok, chybu nemožno opraviť.
Ako by sa dal problém vyriešiť?
Konverzia 4-farebného písma cmyk na 100 % čiernu.
čierne písmo cmyk, 100% čierne písmo