Usuń strony PDF
Jak tego użyć?

Usuń strony z pliku PDF.

Kiedy go używać?


Jeśli chcemy usunąć strony z pliku PDF.


Jakiej części pliku PDF to dotyczy?

Plik PDF pozostaje w tej samej formie, zmienia się tylko numer strony.

Na co uważać?
Jednocześnie można wybrać więcej niż jedną stronę do usunięcia.
Wybór stron do usunięcia lub wycofania zaznaczenia. Można wybrać więcej stron. Pozostałą część można pobrać lub wykonać na niej dalsze operacje.
Usuwanie strony
Wybór strony PDF
Usuwanie
Modyfikacja stron PDF