Warstwy PDF Check.

Co to pokazuje?


Pokazuje liczbę warstw znalezionych w pliku PDF, które zostały wykorzystane w procesie przygotowania podczas edycji. Nie zostały one połączone podczas generowania pliku PDF.


Jak zinterpretować wynik?

Na przykład, jeśli wynik to 6: 2. Oznacza to, że plik PDF zawiera powierzchnię z 6 warstwami i powierzchnię z 2 warstwami.
Co oznacza ostrzeżenie?
Warstwy edycji mogą powodować problem lub usterkę podczas przetwarzania dokumentu w drukarni.
Jak można rozwiązać problem?
Warstwy można łączyć za pomocą prostej konwersji.