PDF: pojedyncze kolory, kontrola pantonowa.

Co to pokazuje?


Nazwy rozdzielonych kolorów znalezione w pliku PDF. Również kolor powiązany w przypadku Pantone.


Jak zinterpretować wynik?

Jeśli chcesz, aby drukarnia zajmowała się oddzielnymi kolorami indywidualnie, nie musisz nic robić.
Co oznacza ostrzeżenie?
PDF: kontrola koloru Panton.
Konwersja kolorów Pantone na przestrzeń kolorów CMYK
Oddzielne kolory w pliku PDF
Jeśli nie jest konieczne samodzielne obsługiwanie lub drukowanie kolorów, konieczna jest konwersja do przestrzeni kolorów CMYK.
Jak można rozwiązać problem?
Oddzielone kolory można przekonwertować za pomocą konwertera pokazanego poniżej.
Tę konwersję należy wykonać przed utworzeniem spadu PDF.