Ustawianie rodzaju spadu

Kiedy go używać?


Jeśli chcemy przygotować plik PDF do druku ze spadem opatrzonym znacznikami cięcia. Dostosowywanie typu spadu PDF.


Jakiej części pliku PDF to dotyczy?

Plik PDF będzie składał się z obrazu i znaczników cięcia.Na co uważać?
Ważne teksty, obrazy, logo nie powinny znajdować się zbyt blisko krawędzi wykończenia.
Dostosowywanie grafiki i rozmiaru spadu PDF :

Spad 3 mm PDF Wszystkie pierwsze cztery przyciski wyboru tworzą spady 3 mm PDF. Różnica polega tylko na typie grafiki w pliku PDF ze spadem. Czasami różnicy nie widać.

0 mm : Ucięty rozmiar pliku PDF jest identyczny z dokumentem, nie ma spadów i nie ma dodatkowej białej ramki.

5, 8, 10 mm biała ramka : możliwe jest również ustawienie białej ramki w przyciętym rozmiarze.
Jak tego użyć?


Widok z przodu dokumentu bez spadu PDF.
PDF ze spadem i znacznikiem przycięcia
PDF bez spadów
PDF ze znakiem cięcia, 3 mm spadem.
PDF z białą ramką 5 mm i znacznikami cięcia.
PDF z białą ramką 8 mm i znacznikami cięcia.
PDF z białą ramką 10 mm i znacznikami cięcia.
Spad 3 mm PDF
Spad 3 mm PDF
Spad 3 mm PDF
Spad 3 mm PDF
Brak spadu PDF
Biała ramka 5 mm.
Biała ramka 8 mm.
Biała ramka 10 mm.
Wielkość uprawy ze śladami cięcia.