Przycinanie PDF do rozmiaru
Jak tego użyć?

Przycinanie PDF, zmiana rozmiaru.

Kiedy go używać?


Jeśli potrzebujesz części pliku PDF, wytnij i przekonwertuj niepotrzebną część.


Jakiej części pliku PDF to dotyczy?

Przestrzeń kolorów PDF nie zmienia się, zmieniają się tylko wymiary.

Na co uważać?
Po przycięciu powinna pozostać wystarczająca ilość do przygotowania spadu PDF.
Wybór rozmiaru ręcznie lub poprzez podanie wartości :
Spady PDF, przycinanie do rozmiaru.
Określanie wielkości uprawy.
Podręcznik
Określenie dokładnej wartości
Ustawianie wybranego obszaru na środku.
Ustawia wybrany obszar na środku