Wyciąg obrazu z pliku PDF.

Obrazy z pliku PDF. Przestrzeń barw, rozdzielczość, wymiary.

Szczegółowe informacje o zdjęciach.


- Podgląd obrazu.
- Przestrzeń kolorów: RGB, CMYK, szarość.
- Rozdzielczość obrazu: dpi.
- Rozmiar obrazu w formacie PDF.

- Otwieranie obrazów w oryginalnym rozmiarze.
- Pobierz wszystkie obrazy w formacie JPG.

Warunki filtrowania.

- Według strony.
- Według rozdzielczości: 1 dpi - 999999 dpi.
- Według przestrzeni kolorów: RGB, szary, CMYK.

Ważne!

Zawsze pokazuje aktualny stan pliku PDF!

Do czego to jest dobre?

Znajdź obrazy o niskiej rozdzielczości.
Znajdowanie obrazów innych niż kolorowe.
Sprawdź przestrzeń kolorów.
Zapisz obrazy z pliku PDF.