Dodaj pustą stronę do pliku PDF.
Jak tego użyć?

Dodaj pustą stronę do pliku PDF

Kiedy go używać?


Jeśli chcesz dodać jedną lub więcej pustych stron do pliku PDF.


Jakiej części pliku PDF to dotyczy?

Plik PDF pozostaje w tej samej formie, zmienia się tylko numer strony.

Na co uważać?
Rozmiar pustej strony będzie odpowiadał rozmiarowi wybranej strony.
Znajdź stronę przed lub za sobą, aby wstawić pustą stronę lub strony.
Na przykład: wstaw pustą stronę PDF przed stroną 2:
Wstaw pustą stronę w dowolnym miejscu pliku PDF.
Wstawianie pustej strony PDF.