Kontrola przestrzeni kolorów PDF.

Co to pokazuje?


Zwraca przestrzeń kolorów elementów znalezionych w PDF i wskazuje na problem, jeśli taki istnieje.


Jak zinterpretować wynik?

Z punktu widzenia druku PDF zawiera trzy ważne elementy
1. Obrazy
2. Elementy grafiki wektorowej
3. Części tekstowe są wyświetlane z czcionkami, a nie jako obrazy w formacie PDF.
Wszystkie trzy elementy mają przestrzenie kolorów: RGB, CMYK, szary lub inny odrębny kolor.
Co oznacza ostrzeżenie?
Przestrzeń kolorów TGB cmyk
Konwersja rgb-cmyk.
Przestrzeń kolorów RGB CMYK.
Konwersja przestrzeni kolorów PDF.
Przestrzeń kolorów Rgb znajduje się w formacie PDF, który zostanie przekonwertowany na cmyk również przez drukarnię przed drukowaniem.
Jak można rozwiązać problem?
Przestrzeń kolorów rgb można przekonwertować za pomocą następującego konwertera :