Oddzielanie stron PDF
Jak tego użyć?

Zapisz strony z formatu PDF.

Kiedy go używać?


Jeśli chcemy zapisać, oddziel strony od PDF


Jakiej części pliku PDF to dotyczy?

Plik PDF pozostaje w tej samej formie, zmienia się tylko numer strony.

Na co uważać?
Do zapisania można również wybrać wiele stron.
Wybór strony do zapisania lub wycofania wyboru. Można również wybrać więcej niż jedną stronę. Pozostałą część można pobrać lub wykonać na niej dalsze operacje.
Wybór stron
Zapisywanie wybranych stron do oddzielnego pliku.
Zapisywanie stron PDF do oddzielnego pliku.