Scal warstwy PDF.

Kiedy go używać?
Jeśli chcesz połączyć warstwy, które pozostały po wygenerowaniu pliku PDF.


Jakiej części pliku PDF to dotyczy?
Zmiana następuje w treści pliku PDF.


Na co uważać?
Warstwy są łączone w jedną warstwę podczas konwersji. Ważne jest, aby sprawdzić po konwersji.
Łączenie warstw PDF