Zwiększanie, zmniejszanie rozmiaru pliku PDF.
Jak tego użyć?

Zmniejszenie PDF, powiększenie.

Kiedy go używać?


Jeśli rozmiar pliku PDF nie pokrywa się z ostatecznym rozmiarem.


Jakiej części pliku PDF to dotyczy?

Przestrzeń kolorów PDF nie zmienia się, zmieniają się tylko wymiary. Otrzyma rozmiar i ślady cięcia.

Na co uważać?
Można go również zmniejszać lub powiększać w zależności od rozmiaru cięcia.
Ustawianie rozmiaru zgodnie z rozmiarem uprawy. Ta ikona pojawia się tylko wtedy, gdy plik PDF ma rozmiar przycięcia.
Modyfikacja rozmiaru pliku PDF zgodnie z rozmiarem przycięcia.
Modyfikowanie rozmiaru pliku PDF.
Zmiana rozmiaru nieproporcjonalna do rozmiaru oryginalnego.
Zmiana rozmiaru proporcjonalnie do rozmiaru oryginalnego.
Ustawienie rozmiaru nie zależy od rozmiaru uprawy. Ta ikona pojawia się tylko wtedy, gdy plik PDF ma rozmiar przycięcia
Ostateczne wymiary nie będą proporcjonalne do rozmiaru oryginalnego.
Ostateczne wymiary będą proporcjonalne do rozmiaru oryginalnego.