Dodaj strony do pliku PDF.
Jak tego użyć?

Dodaj strony do pliku PDF.

Kiedy go używać?


Jeśli zamierzamy scalić dwa lub więcej dokumentów PDF w jeden plik PDF.


Jakiej części pliku PDF to dotyczy?

Plik PDF pozostaje w tej samej formie, zmienia się tylko numer strony.

Na co uważać?
Zamierzamy wstawić kolejny plik PDF przed lub po właściwej stronie. Można również łączyć dokumenty PDF o różnych rozmiarach i przestrzeniach kolorów.
Znajdź stronę, przed którą lub po której zamierzasz wstawić inną stronę lub strony.

Na przykład wstaw plik PDF mający dwie strony przed stroną 2 :
Wstawianie stron w dowolne miejsce w pliku PDF.
Przesyłanie
Dodaj 2 strony.
Modyfikacja stron PDF