PDF Controleer lagen.

Wat laat het zien?


Het toont het aantal lagen dat in de PDF is gevonden en die zijn gebruikt tijdens het voorbereidingsproces tijdens het bewerken. Ze zijn niet gecombineerd toen de pdf werd gegenereerd.


Hoe het resultaat interpreteren?

Als het resultaat bijvoorbeeld 6: 2 is. Het betekent dat de PDF een oppervlak met 6 lagen en een oppervlak met 2 lagen bevat.
Wat betekent de waarschuwing?
De bewerkingslagen kunnen problemen of fouten veroorzaken wanneer het document wordt verwerkt in de drukkerij.
Hoe kan het probleem worden opgelost?
De lagen kunnen worden gecombineerd met een eenvoudige conversie.