Scheiden van pagina's van PDF
Hoe te gebruiken?

Bewaar pagina's van PDF.

Wanneer gebruik je het?


Als we willen opslaan, scheidt u pagina's van PDF


Welk deel van PDF wordt erdoor beïnvloed?

De pdf blijft in dezelfde vorm, alleen het paginanummer verandert.

Waar moet je op letten?
Er kunnen ook meerdere pagina's worden geselecteerd om op te slaan.
Selectie van pagina voor opslaan of intrekken van de selectie. Er kan ook meer dan één pagina worden geselecteerd. Het resterende deel kan worden gedownload of er kunnen verdere bewerkingen op worden uitgevoerd.
Pagina's selecteren
Geselecteerde pagina's opslaan in een apart bestand.
PDF-pagina's opslaan in een apart bestand.