Adskillelse af sider i PDF
Sådan bruges det?

Gem sider fra PDF.

Hvornår skal du bruge det?


Hvis vi ønsker at gemme, skal du adskille sider fra PDF


Hvilken del af PDF påvirkes af den?

PDF'en forbliver i samme form, kun sidetallet ændres.

Hvad skal man se efter?
Flere sider kan også vælges til lagring.
Valg af side til at gemme eller trække markeringen tilbage. Der kan også vælges mere end en side. Den resterende del kan downloades, eller der kan foretages yderligere handlinger på den.
Valg af sider
Lagring af valgte sider til separat fil.
Gemning af PDF-sider til separat fil.