Slet PDF-sider
Sådan bruges det?

Slet sider fra PDF.

Hvornår skal du bruge det?


Hvis vi ønsker at slette sider fra PDF-filen.


Hvilken del af PDF påvirkes af den?

PDF'en forbliver i samme form, kun sidetallet ændres.

Hvad skal man se efter?
Mere end en side kan vælges samtidigt til sletning.
Valg af sider til sletning eller tilbagetrækning af markeringen. Flere sider kan vælges. Den resterende del kan downloades, eller der kan foretages yderligere handlinger på den.
Sletning af side
Valg af PDF-side
Sletning
Ændring af PDF-sider