Beskæring af PDF til størrelse
Sådan bruges det?

PDF beskæring, størrelse.

Hvornår skal du bruge det?


Hvis du har brug for en del af PDF-filen, skal du klippe og konvertere den unødvendige del.


Hvilken del af PDF påvirkes af den?

Farverummet i PDF ændres ikke, kun dimensionerne ændres.

Hvad skal man se efter?
Der skal være nok del efter beskæring til klargøring af PDF-beskæring.
Valg af størrelse manuelt eller ved at angive en værdi :
PDF beskæring, beskæres til størrelse.
Angivelse af skæremærker.
Brugervejledning
Angivelse af den nøjagtige værdi
Indstilling af det valgte område til midten.
Indstiller det valgte område til midten