Přidat stránky do PDF.
Jak to použít?

Přidat stránky do PDF.

Kdy jej použít?


Pokud máme v úmyslu sloučit dva nebo více dokumentů PDF do jednoho PDF.


Která část PDF je tím ovlivněna?

PDF zůstává ve stejné podobě, změní se pouze číslo stránky.

Na co si dát pozor?
Máme v úmyslu vložit další PDF před nebo za skutečnou stránku. Dokumenty PDF různých velikostí a barevných prostorů lze také sloučit.
Najděte stránku, před kterou nebo za kterou chcete vložit další stránku nebo stránky.

Například vložte PDF se dvěma stránkami před stranou 2:
Vkládání stránek na libovolné místo v PDF.
Nahrávání
Přidat 2 stránky.
Úprava stránek PDF