Ovládání barevného prostoru PDF.

Co to ukazuje?


Vrátí barevný prostor prvků nalezených v PDF a indikuje problém, pokud existuje.


Jak interpretovat výsledek?

Z hlediska tisku obsahuje PDF tři důležité prvky:
1. Obrázky
2. Prvky vektorové grafiky
3. Textové části jsou zobrazeny s fonty a ne jako obrázky v PDF.
Všechny tři prvky mají barevné prostory: RGB, CMYK, šedá nebo některé odlišné barvy.
Co znamená varování?
Barevný prostor TGB cmyk
Převod Rgb-cmyk.
Barevný prostor Rgb cmyk.
Konverze barevného prostoru PDF.
Barevný prostor Rgb je umístěn ve formátu PDF, který tiskárna před tiskem převede také na cmyk.
Jak by se dal problém vyřešit?
Barevný prostor rgb lze převést pomocí následujícího převodníku: