Oříznutí PDF na velikost
Jak to použít?

Oříznutí PDF, změna velikosti.

Kdy jej použít?


Pokud potřebujete část PDF, vystřihněte a převeďte nepotřebnou část.


Která část PDF je tím ovlivněna?

Barevný prostor PDF se nemění, mění se pouze rozměry.

Na co si dát pozor?
Po oříznutí by měl zůstat dostatek části pro přípravu spadávky PDF.
Ruční výběr velikosti nebo zadáním hodnoty:
Spadávka PDF, oříznutí na velikost.
Určení velikosti oříznutí.
Manuál
Určení přesné hodnoty
Nastavení vybrané oblasti na střed.
Nastaví vybranou oblast na střed