Vrstvy kontroly PDF.

Co to ukazuje?


Ukazuje počet vrstev nalezených v PDF, které byly použity procesem přípravy během úprav. Při generování PDF nebyly sloučeny.


Jak interpretovat výsledek?

Například pokud je výsledek 6:2. To znamená, že PDF obsahuje povrch se 6 vrstvami a povrch se 2 vrstvami.
Co znamená varování?
Vrstvy úprav mohou způsobit problém nebo chybu při zpracování dokumentu v tiskové společnosti.
Jak by se dal problém vyřešit?
Vrstvy lze kombinovat jednoduchou konverzí.