PDF: Izolované barvy, ovládání pantonem.

Co to ukazuje?


Názvy oddělených barev nalezené v PDF. Také související barva v případě Pantone.


Jak interpretovat výsledek?

Pokud si přejete, aby tiskařská společnost zpracovávala separované barvy jednotlivě, pak není potřeba žádná akce.
Co znamená varování?
PDF: Kontrola barev Panton.
Převod barev Pantone na barevný prostor cmyk
Oddělené barvy v PDF
Pokud není nutné zpracovávat nebo tisknout barvy jednotlivě, je nutný převod do barevného prostoru CMYK.
Jak by se dal problém vyřešit?
Oddělené barvy lze převést pomocí níže uvedeného převodníku.
Tento převod je nutné provést před vytvořením spadávky PDF.