Kontrola rozlišení obrázku - převodník dpi pixel mm.

Pomocí tohoto malého programu zkontrolujte, zda je rozlišení obrázku vhodné pro zpracování tisku. Jpg, tiff, png, bmp.

pixely - mm: Pokud víme, jak velký obrázek chceme, získáme požadovanou velikost obrázku v pixelech.
Velikost v mm.
× nebo

Řešení :
dpi (rozlišení potřebné pro zpracování tisku: 300 dpi).Požadované pixely pro výše uvedené hodnoty:
× pixel

mm - pixel: Pokud máme fotografii, můžeme pomocí pixelů zjistit, jak velká se dostaneme na 300 dpi.

Velikost obrázku v pixelech:
×

Řešení :
dpi (rozlišení potřebné pro zpracování tisku: 300 dpi).Velikost v mm pro uvedené rozlišení:
× mm
Upozorňujeme, že správné rozlišení není stejné jako kvalita fotografie!